จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Animation Design Final Project

คลิบ Video นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3322 Animation Design เป็น Final Project ทำ Animation Character Design โดย นาย ดุสิต มณียัง สาขาวิชาศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

รายงานอภิธานศัพท์ โปรแกรม Audacity เป็นโปรแกรมสําหรับตัดตัอเสียงและแต่งไฟล์เสียง ที่มีความสามารถมากมาย ใช้งานง่าย ทั้งยังเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรแกรม Audacity  รองรับการใช้งาน ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows,  Mac  OS,  Linux/Unix สามารถ import ได้ทั้งไฟล์ MP3, OOG, Wave ฯลฯ และสามารถบันทึกเสียง Live Audio, การ cut, copy, splice, การ mix เสียง รวมทั้งการปรับแตงความเร็วของเสียงและระดับเสียงได้

แนะนำระบบ chandraonline.chandra.ac.th
สอบกลางภาคในระบบ โดยใช้ระบบโดคีออส และปฏิบัติAnimationในphotoshop

17 มค. 55

สอนการใช้ ฟรีซอฟแวร์ การ install การใส่เสียง story board  . download free sound . effectsound . BG  คือ แอมเบียน   www.freesfx.co.ok  ทำ sound Id Dusit
* การลงโปรแกรมต่างๆ การใช้งานแฟลช   ศึกษาโปรแกรม pen-animtion
มีวอฟแวร์ ที่ไม่ต้องติดตั้ง ไปที่ youtube   เลือกชม การสอน pencill-anima

การทำงาน Fram by farm
1. Psc - Production ทำให้เสร็จเป็นหน้า
2.เทคนิคงาน Anima
3.ทำขนาด 720x1024

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

10 มค 2555

rlc.ncct.go.th ศูนยืการเรียนรู้ทางวิจัย เป็นเวปโปรโมทข่าวสาร ของรายการวิจัย  ของมช. ออกแบบ mascot การทำ chzractor.design  . ในงานวิจัยนี้ด้วยทำหลายมุมมอง หลาย action หน้าหลัง บนล่าง

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

13-12-54

สอนใช้โปรแกรมwww.screencast-o-matic.com  เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้บันทึกเสียงการแสดงผลของหน้าจอ  เข้าdekeos ชี้แจงต่างๆ แล้วทดสอบความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางภาพยนตร์